Huvudmeny

Biblioteks- och informationsvetenskap 

Kurser som ges lokalt på högskolan är i första hand riktade till forskningsområdets egna doktorander, men i mån av plats kan doktorander från övriga delar av högskolan delta. Tilldelning av kursplats baseras på kriterierna, behörighet, plats och relevans*.

Forskarutbildningskurser som ges lokalt vid Biblioteks- och informationsvetenskap.

* se forskningsområdets specifika urvalsregler för kursantagning