Huvudmeny

Resursåtervinning

Kurser som ges lokalt på högskolan är i första hand riktade till forskningsområdets egna doktorander, men i mån av plats kan doktorander från övriga delar av högskolan delta. Tilldelning av kursplats baseras på kriterierna, behörighet, plats och relevans.

Obligatoriska kurser för doktorsexamen inom resursåtervinning

Översikt över obligatoriska kurser för forskarstudier inom Resursåtervinning 2016/2017 (pdf)

Kursutbud

Planerade kurstillfällen

HT 2016

Resursåtervinning, 5 hp. Examinator: Anita Pettersson
(september - oktober)

Forskningsseminarium, 1 hp. Examinator: Päivi Ylitervo
(löpande kursstart)

VT 2017

Methanogenesis, 5 hp. Examinator: Mohammad Taherzadeh
(januari - februari)

Forskningsseminarium, 1 hp. Examinator: Päivi Ylitervo
(löpande kursstart)

Tillämpad statistisk försöksplanering, 7,5 hp. Examinator: Magnus Lundin

Övriga kurser på forskarnivå

Avancerad matematik 1, 5 hp. Examinator: Dragu Atanasiu

Avancerad matematik 2, 5 hp. Examinator: Dragu Atanasiu

Avancerad molekylär modellering, 5 hp. Examinator: Kim Bolton

Bioplaster och biokompositer, 5 hp. Examinator: Mikael Skrifvars

Förbränningsteknik, 5 hp. Examinator: Tobias Richards

Introduktion till molekylär modellering, 10 hp. Examinator: Kim Bolton

Membran-bioreaktorer, 5 hp. Examinator: Mohammad Taherzadeh

Recalcitrance hos biomassa, 5 hp. Examinator: Mohammad Taherzadeh

Svampbioteknik, 5 hp. Examinator: Mohammad Taherzadeh

Termodynamik, 5 hp. Examinator: Peter Ahlström

Termodynamik - specialisering, 2,5 hp. Examinator Peter Ahlström


Kurser på avancerad nivå som kan tillgodoräknas

Biobränsle och biologisk behandling av avfall, 7,5 högskolepoäng. Examinator: Mohammad Taherzadeh

Bioprocessdesign, 15 högskolepoäng. Examinator: Mohammad Taherzadeh

Energiåtervinning, 7,5 högskolepoäng. Examinator: Tobias Richards

Tillämpad molekylärbiologi, 7,5 högskolepoäng. Examinator: Elisabeth Feuk-Lagerstedt

Värdering av högskolepoäng:

Det kan finnas tillfällen då en genomförd kurs behöver justeras i relation till det aktuella forskningsämnet. Det är doktorandens examinator som värderar hur många högskolepoäng doktoranden ska erhålla för en godkänd kurs.