Huvudmeny

Kurskatalog

Här ser du planerat utbud och planerade perioder för högskolans forskarutbildningskurser. Det finns också information om kursplan, kursansvarig och kontaktperson (längst ned på sidan). Anmälningstid och startdatum aviseras normalt någon månad före kursstart.

Termin och kurs

HT 2016 

Informationssökning för doktorander 2,5 hp, kursplan 
(6/10, 13/10, 20/10, 27/10, 2/11 & 29/12)
Anmälan: linda.lovecraft@hb.se

Forskningsseminarium, 1 hp, kursplan
(Löpande kursstart)
Anmälan: päivi.ylitervo@hb.se

Akademiskt skrivande, 5 hp, kursplan 
(Kursdatum: 12/10, 4/11, 25/11, 12/12, 17/1, 7/2)
Anmälan: anette.trennedal@hb.se 

Högskolepedagogisk introduktionskurs, 3 hp, kursplan
(26/8, 23/9, 21/10, 18/11 och 16/12)
Anmälan: sigrid.dentler@hb.se 

Kvalitativa forskningsmetoder 7,5 hp, kursplan 
(startar 25 oktober & slutar 25 november, däremellan möten varje tisdag och torsdag för föreläsningar och seminarium)
Anmälan: linda.lovecraft@hb.se

Dynamics of Knowledge Organization, 7,5 hp, kursplan
(startar 6/12 och ges på halvfart. Mer info i slutet av okt)
Viktig information gällande kursen, läs här.
Anmälan: linda.lovecraft@hb.se

VT 2017

Forskningsetik, 2,5 hp, kursplan 
(Kursdatum 4/5 9-12, 5/5 9-12 samt 18/5 9-16)
Anmälan: linda.lovecraft@hb.se

Forskningsseminarium, 1 hp, kursplan (Löpande kursstart)
Anmälan: päivi.ylitervo@hb.se

Vetenskapsteori I 5 hp, kursplan
Preliminärt schema, hittas här.
Anmälan: linda.lovecraft@hb.se

Vetenskapsteori II 2,5 hp, kursplan
Preliminärt schema, hittas här.
Anmälan:linda.lovecraft@hb.se

Du har även möjlighet att ansöka om att deltaga på kurser som ges av Högskolan i Skövde, Klicka på länkarna nedan för att få information om deras kursutbud för hösten 2016 och läsåret 2017.

Kurser hösten 2016
Kurser läsåret 2017 

Kontaktpersoner

Academic writing: Fernando Seoane Martinez
Forskningsetik: Lars Sandman
Forskningsseminarium: Päivi Ylitervo
Framtidens e-tjänster: Gustaf Nelhans
Informationssökning för doktorander:Ola Pilerot  och Thomas Nyström
Introduktionskurs i högskolepedagogik: Sigrid Dentler
Klassiker inom biblioteks- och informationsvetenskap: Elena Maceviciute 
Kvantitativa metoder: Mikael Gunnarsson
Vetenskapsteori: Jan Nolin
Dynamics of Knowledge Organization: Nasrine Olson