Huvudmeny

Forskningsstöd

Högskolan erbjuder stöd för dig som är forskare eller doktorand vid högskolan.

Här kan du få stöd och hjälp hos biblioteket med bland annat informationssökning och stöd i publiceringsprocessen. Högskolans Grants and Innovation Office (GIO) hjälper till att hitta rätt finansiärer för din forskning och kan ge dig stöd och råd när du skriver ansökningar, under projektets gång och fram till rapportering. GIO hjälper dig också att skydda dina kunskapstillgångar och att hitta vägar att nyttiggöra dina forskningsresultat.  

Bloggen Forskningsrelaterat Fler inlägg i Forskningsrelaterat


Förra veckan idag

Förra veckan var peer review week som vi inte uppmärksammade på något sätt.


Hantering av forskningsdata – ett nytt område för biblioteket

Under våren 2017 har biblioteket deltagit i en utbildning i att hantera forskningsdata.

Fler inlägg i Forskningsrelaterat