Huvudmeny

Forskningsstöd

Högskolan erbjuder stöd för dig som är forskare eller doktorand vid högskolan.

Här kan du få stöd och hjälp hos biblioteket med bland annat informationssökning och stöd i publiceringsprocessen. Högskolans Grants and Innovation Office (GIO) hjälper till att hitta rätt finansiärer för din forskning och kan ge dig stöd och råd när du skriver ansökningar, under projektets gång och fram till rapportering. GIO hjälper dig också att skydda dina kunskapstillgångar och att hitta vägar att nyttiggöra dina forskningsresultat.  

Bloggen Forskningsrelaterat Fler inlägg i Forskningsrelaterat


Open access utan författaravgift med Springer Compact

Högskolan i Borås har som en del i Bibsam-konsortiet, tecknat ett pilotavtal med förlaget Springer.


ORCID och inloggning

Har du svårt att komma ihåg inloggningsuppgifterna till din ORCIDsida?

Fler inlägg i Forskningsrelaterat