Huvudmeny

Forskningsstöd

Högskolan erbjuder stöd för dig som är forskare eller doktorand vid högskolan.

Här kan du få stöd och hjälp hos biblioteket med bland annat informationssökning och stöd i publiceringsprocessen. Högskolans Grants and Innovation Office (GIO) hjälper till att hitta rätt finansiärer för din forskning och kan ge dig stöd och råd när du skriver ansökningar, under projektets gång och fram till rapportering. GIO hjälper dig också att skydda dina kunskapstillgångar och att hitta vägar att nyttiggöra dina forskningsresultat.  

Bloggen Forskningsrelaterat Fler inlägg i Forskningsrelaterat


Think. Check. Submit.

Är du i processen att välja en tidskrift att publicera i men är osäker vilken du ska välja?


Flera universitet i Tyskland bojkottar Elsevier

Sedan första januari 2017 bojkottar över 60 tyska universitet och forskningsinstitut Elsevier.

Fler inlägg i Forskningsrelaterat