Huvudmeny

Forskningsstöd

Högskolan erbjuder stöd för dig som är forskare eller doktorand vid högskolan.

Här kan du få stöd och hjälp hos biblioteket med bland annat informationssökning och stöd i publiceringsprocessen. Högskolans Grants and Innovation Office (GIO) hjälper till att hitta rätt finansiärer för din forskning och kan ge dig stöd och råd när du skriver ansökningar, under projektets gång och fram till rapportering. GIO hjälper dig också att skydda dina kunskapstillgångar och att hitta vägar att nyttiggöra dina forskningsresultat.  

Bloggen Forskningsrelaterat Fler inlägg i Forskningsrelaterat


OA week 2016, presentationer

Open Access Week är slut för i år, om du missade de aktiviteter vi anordnade under veckan kan du hitta presentationsmaterialet här i bloggen: SND: Datahantering och tillgång till forskningsdata Biblioteksfrukost: Open access to research data Om du har frågor … Läs mer →


Open Access Week 2016

Årets Open Access Week infaller mellan 24–30:de oktober och har temat “open in action“.

Fler inlägg i Forskningsrelaterat