Huvudmeny
Bild på två studenter i biblioteket

Utlysning av medel ur Svea Bredals fond för biblioteksforskning

Göteborgs stad förvaltar medel från Stiftelsen Svea Bredals fond till förmån för biblioteksforskning. Högskolan i Borås utlyser härmed ansökan ur fondens medel och en utdelningsstyrelse ska bedöma inkomna ansökningar.

Fondens syfte är att ge bidrag till biblioteksforskning om bibliotekens verksamhet och funktioner. Fonden utdelas en gång om året årligen.

Ansökan sker på ansökningsblankett och inlämnas senast den 31 oktober 2014.

Utdelningsstyrelsen består av institutionens forskningssamordnare (tillika sammankallande) och tre ledamöter. Två är forskare i biblioteks- och informationsvetenskap och den tredje är vicerektor för forskning vid Högskolan i Borås.

Ledamöter i utdelningsstyrelsen:

Jan Nolin, professor, forskningssamordnare, smk
Roger Blomgren, docent
Jenny Johannisson, docent, vicerektor för forskning vid Högskolan i Borås
Louise Limberg, seniorprofessor
Margareta Lundberg Rodin, sekr och kontaktperson:

Margareta.Lundberg_Rodin@hb.se 
Mobil 0732 30 59 04