Huvudmeny

FRAM - Formulera, Rikta, Avancera mot Mål

FRAM är en workshop för forskarteam med syfte att formulera mål, strategi och handlingsplan för att utveckla gruppens forskning. Vid workshopen presenteras och diskuteras möjligheter att stärka gruppens resurser på både kort och lång sikt. FRAM faciliteras av rådgivare från Grants and Innovation Office som tillsammans med gruppen identifierar befintliga tillgångar såsom nätverk, kunskaper och drivkrafter samt definierar utmaningar och formulerar målsättningar.

Vem passar FRAM för?

Forskarteam om 2-6 personer som
• har arbetat och/eller vill arbeta tillsammans med
forskning
• i huvudsak består av disputerade forskare som är
behöriga att söka forskningsfinansiering
• har en ambition att ”ta nästa steg”, bygga upp något
eller vidareutvecklas

Läs mer om FRAM i inbjudan (pdf).

I formuläret nedan kan ni göra en intresseanmälan och klicka i de datum som passar er.

OBS! Viktigt att alla deltagare i gruppen kan närvara vid båda tillfällena.

Sidan kommer att uppdateras med nya tider för 2018.

Intresseanmälan

Önskade datum*


Behandling av uppgifter *

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som arrangören, Grants and Innovation Office, vid Högskolan i Borås har tillgång till. Syftet är att veta antalet besökare för att kunna boka lokal och för att kunna ta kontakt vid eventuella förhinder. Uppgifterna i databasen förs över till excel där uppgifter blir sökbara. Uppgifterna kommer att raderas ur databasen efter genomfört arrangemang.