Huvudmeny
FRAM

FRAM - Formulera, Rikta, Avancera mot Mål

FRAM är en workshop för forskarteam med syfte att formulera mål, strategi och handlingsplan för att utveckla gruppens forskning. Vid workshopen presenteras och diskuteras möjligheter att stärka gruppens resurser på både kort och lång sikt. FRAM faciliteras av rådgivare från Grants and Innovation Office som tillsammans med gruppen identifierar befintliga tillgångar såsom nätverk, kunskaper och drivkrafter samt definierar utmaningar och formulerar målsättningar.

Vem passar FRAM för?

Forskarteam om 2-6 personer som
• har arbetat och/eller vill arbeta tillsammans med
forskning
• i huvudsak består av disputerade forskare som är
behöriga att söka forskningsfinansiering
• har en ambition att ”ta nästa steg”, bygga upp något
eller vidareutvecklas

Läs mer om FRAM i inbjudan (pdf).

Är du intresserad, kontakta jan.tengwall@hb.se så hittar vi tider tillsammans för workshoppen.