Huvudmeny

Should I stay or should I go? Seminarium om forskarmobilitet och postdoc-möjligheter

Har du funderingar om att åka utomlands som gästforskare eller ”postdoc”? Eller vill du bjuda in en forskare till din miljö här på högskolan? Välkommen på ett seminarium om forskarmobilitet.

Välkommen på GIOs seminarium om postdoc-möjligheter och forskarmobilitet den 15 maj.

Plats: M402
Tid: 09:30-12:00
Anmäl dig senast 10 maj.

Läs mer om seminariet och anmälan här (på engelska).