Huvudmeny

U LAB

Välkommen till en workshop som ger dig möjlighet att få nya perspektiv på det du själv gör och där du får chansen att ta del av dina kollegors drivkrafter och idéer. U lab står för Utilization Lab – en workshop på temat nyttiggörande. U lab står också för You, alltså en dag för dig.

I denna workshop prövar vi ett enkelt men kraftfullt verktyg för att få fram och inventera våra idéer. Vi jobbar först individuellt. Sedan samlar vi oss i smågrupper där vi ger varandra infallsvinklar på idéerna. Målet är att var och en får en bas för att jobba vidare i en action plan.

Datum: 10 juni, kl. 09:00-13:00
Plats: Gamla matsalen, Simonsland
Kostnadsfritt!
Begränsat antal platser.

Workshopen är för alla yrkeskategorier på A1: tekniker, forskare, lärare och administrativ personal. Vi avslutar workshopen med lunch.

Välkomna!