Huvudmeny

EU - Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en totalt budget på runt 80 miljarder euro.

Kontakt GIO för att ta del av WP2018-2020 som under hösten kommer finnas som utkast.

     

Utlysningar

Målet med Horisont 2020 är att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till nya affärsmöjligheter, jobb och som kan förbättra människors liv.

Spetskompetens - Excellent Science

Spetskompetens ska stärka EU:s globala ställning inom forskning och innovation. Här ryms satsningar på det Europeiska forskningsrådet, ERC, forskarrörlighet via Marie Sklodowska-Curie, samverkansforskning inom nya och lovande teknikområden (Future and Emerging Technologies - FET) samt forskningsinfrastruktur.

Industriellt ledarskap "Industrial leadership"

Industriellt ledarskap ska göra Europa mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation, skapa jobb och tillväxt, attrahera mer privata och strategiska investeringar till forskning och innovation. Här ryms stöd till små och medelstora företag, satsningar på mikro- och nanoelektronik, nanoteknologi, avancerade material, bioteknik och produktion.

Samhälleliga utmaningar - Societal challenges

Samhälleliga utmaningar fokuserar på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför; en åldrande befolkning, klimat, energiförsörjning, säkerhet, livsmedelstrygghet med flera. För att ta sig an de olika utmaningarna kommer det i många fall att krävas tvärvetenskapliga samarbeten som inkluderar samhällsvetenskap och humaniora.

För mer information om Horisont 2020 kontakta Dubravka Eliasson och Mats Dolatkhah.