Nordisk finansiering - Högskolan i Borås
Huvudmeny

Nordisk finansiering

Den nordiska finansieringen för forskning emanerar från det Nordiska Ministerrådet (NMR) som beslutar om budget och prioritering av de satsningar som görs.

NordForsk

NordForsk inrättades den 1 januari 2005 som ett självständigt nordiskt forskningsråd under Nordiska Ministerrådet (NMR) med tre huvudsakliga roller inom forskning och forskarutbildning: koordinering, finansiering och forskningspolitisk rådgivning.

De ansvarsområden som tidigare låg under nordisk forskerutdanningsakademi (NorFa) och det nordiska forskningspolitiska rådet (FPR) har därmed övertagits av NordForsk.
NordForsk har etablerats för att bygga på de nordiska ländernas prioriteringar och budgeten utgörs av medel från de nordiska länderna genom NMR samt via gemensamma satsningar med de nationella forskningsråden i Norden. NordForsk består utav en styrelse och ett sekretariat som är beläget i Oslo.

Målsättningen är att stärka och vidareutveckla Norden till en av de mest dynamiska regionerna för forskning och utveckling. För att uppnå detta utlyses varje år olika typer av forskningsstöd.

NordForsk.org (extern länk) 

Nordisk Innovationscenter (NICe)

Arbetar med att finansiera nordiska innovationsprojekt.
nordicinnovation.net (extern länk)

Nordisk Energiforskning

Utlyser medel för forskning och innovationer inom energiområdet som kan främja Nordens intressen.
nordicenergy.org (extern länk)

Nordiska samarbetsnämnderna

NOS-HS, NOS-M, NOS-N är nordiska samarbetsnämnder för forskning och forskningens infrastruktur och finansieras av respektive nationellt forskningsråd. Nämnderna finns inom Humaniora och Samhällsvetenskap, Medicin och Naturvetenskap. De har ibland mindre egna utlysningar eller är delaktiga i andra satsningar ex. NordForsk.