Huvudmeny

GIO-nyheter RSS


Hallå där Marie Wilhelmsson!

Du arbetar som ekonom på GIO, hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? – Ingen dag är den andra lik, mer än att jag mestadels finns på mitt kontor...


Mer innovationsstöd till forskarna

Nu kan GIO erbjuda ytterligare stöd kring innovation och nyttiggörande med hjälp av en ny innovationsrådgivare. Sedan 1 oktober finns Jan Tengwall...


Planeringsbidrag Horisont 2020

Svenska myndigheter ska främja deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Som stöd till svenska deltagares arbete...


Ny forskningsrådgivare på GIO

Hallå där Mats Dolatkhah, vikarierande forskningsrådgivare på Grants and Innovation Office (GIO). Vad innebär din roll som...


Nätverksträff för att öka kompetensen om EU:s forskningsprogram

87 deltagare från 21 lärosäten träffades under två dagar när EUFOU:s nätverksträff anordnades på Högskolan i Borås. På programmet fanns föreläsningar...