Huvudmeny

Utlysningar RSS


Hållbara förutsättningar för en cirkulär och biobaserad...

Formas utlyser 55 miljoner kronor under tre år (2017-2019) inom två delutlysningar: Forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på unga forskare...


Forskningsbidrag - Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten bedriver en forskningverksamhet som bland annat ska främja forskningen vid högskolor och universitet inom ämnen som relaterar...


Projektstöd till forskning inom företagsledning och teknisk...

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning utlyser projektstöd Nu är det dags att ansöka om projektstöd till forskning inom...


RJ Sabbatical 2017

Med RJ Sabbatical kan lektorer och professorer få anslag i mellan sex och tolv månader för att avsluta långt kommen forskning och för att skriva...


Flexit-anställningar

Riksbankensjubileumsfond utlyser Flexit-anställningar. Flexit är ett projekt som söker nya flexibla lösningar för att sprida forskning och forskare...


Fortes årliga öppna utlysning har öppnat

Årliga öppna utlysningen 2017 - Forte Projektbidrag, juniorforskarbidrag och postdok-bidrag är nu öppet för ansökan. Utlysningen är öppen för alla...


Strategiska innovationsprogrammet RE:Source

Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska ...


Europeisk regionalfond - ERUF

Ansökningsomgång 2017:1 för regionala strukturfondsprogrammet Västsverige är öppen för ansökningar. De övergripande målsättningarna för Västsveriges...


Forskningsanslag ÅForsk

ÅForsk beviljar anslag för forskning inom sina ändamålsområden. Ansökan avseende forskningsanslag, vilken får avse högst tre år, kan inges av ...


Swelife och Medtech4Health- Projekt för bättre hälsa

Utlysningen Project Proposals to Improve Health ska främja projekt med stor innovationspotential som på lång sikt ökar nyttiggörandet av ...