Huvudmeny

Utlysningar RSS


Samverkans- och utvecklingsprojekt inom kultur och miljö i...

Nu finns möjlighet att söka kultur- och miljömedel från Boråsregionen för genomförandet av samverkansprojekt som bidrar till utveckling och tillväxt...


Filosofisk forskning och populärvetenskaplig författarskap

Anders Karitz Stiftelse har bl.a. till ändamål att främja filosofisk forskning och betydelsefullt populärvetenskapligt författarskap och kungör...


Hållbar konsumtion

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra aktörer lämna förslag till ett nytt forskningsprogram om möjligheter att minska...


Forskarstipendium

Stiftelsen Solstickan utlyser årligen forskarstipendier om 15 000 kronor/månad för att möjliggöra tid för forskarutbildning inför licentiat-...


Postdoc-bidrag

Stiftelsen Solstickan har enligt sina stadgar till syfte att verka ”till fromma för sjuka och klena barn, i synnerhet invalidiserade och kroniskt...


Kommunikationsprojekt

Riksbankens Jubileumsfonds (RJ) kommunikationsprojekt ger forskare medel för att sprida forskning och öka samverkan med det omgivande samhället....


Rehabilitering vid sjukskrivning

Forte utlyser medel för forskning om återgång i arbete efter sjukskrivning, till följd av psykiska sjukdomar eller tillstånd och smärttillstånd....


Studier om civila samhället

Ett bidrag till forskare för studier om det civila samhället. Syftet är att öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och...


Resurs- och energieffektiva byggnader

Energimyndigheten utlyser medel för forsknings- och innovationsprojekt med bred inriktning på resurs- och energieffektiva byggnader. Syftet med...


Forskningsutlysning: Postdoktoralt stöd

MSB utlyser finansiering av postdoktorala tjänster inom området samhällsskydd och beredskap. Beviljade projekt ska startas under första halvåret...