Huvudmeny

Utlysningar RSS


Formas - Urgent grant 2017

Sista ansökningsdatum: 2017-11-15 Beslutsdatum: 2018-01-20 En ansökan för akutbidrag välkomnas från samtliga vetenskapliga discipliner; humaniora,...


Forskningsstiftelsen Göteborg energi

Stiftelsen för forskning och utveckling leds av en styrelse som består av medlemmar ur Göteborg Energis styrelsepresidium. Ett forskningsråd är...


Anslag till humaniora och samhällsvetenskap

Komplett ansökan, som insändes genom stiftelsens elektroniska system (se nedan!), skall ha inkommit senast den 15 september. Ansökan ska...


Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030:...

Har du idéer som kan bidra till ökad hållbarhet inom industriell tillverkning? Inom Produktion2030 kan personer i tillverkningsindustrin,...


Strategisk Mobilitet

Strategisk mobilitet, 2017 - Bidrag för personrörlighet mellan akademi ochnäringsliv Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 milj kr för...


Projektstöd - Solstickan

Stiftelsens styrelse fattar beslut om projektbidrag under två tillfällen under året. Projekt som stöds av Stiftelsen bör vara riksomfattande och...


Utlysning av medel för alkoholforskning

Systembolagets Alkoholforskningsråd delar årligen ut anslag till olika forskningsprojekt. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig...


Stipendier för masters-, doktorand- och postdoktorala studier i...

Sverige-Amerika Stiftelsen utlyser stipendier för masters-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada för läsåret 2018/2019. Sista...


Dialogmöte om Formas första utlysning inom Nationella...

Forskningsrådet Formas utlyser 46,5 miljoner kronor under 3 år inom ramen för det nya Nationella forskningsprogrammet om klimat. Välkommen till ett...


Postdoktoralt stöd

MSB utlyser finansiering av postdoktorala tjänster inom området samhällsskydd och beredskap. Sista ansökningsdag är onsdagen den 30 augusti 2017....