Huvudmeny

Utlysningar RSS


Forskningsutlysning: Postdoktoralt stöd

MSB utlyser finansiering av postdoktorala tjänster inom området samhällsskydd och beredskap. Beviljade projekt ska startas under första halvåret...


Japan - Sverige Academia-Industry

Japan - Sweden Academia-Industry International Collaboration Program on Innovative Solutions, Community Design and Services for Elderly People. I...


Internationell postdok

Syftet med bidraget är att främja internationell rörlighet för nydisputerade forskare med svensk doktorsexamen. Du som är ung forskare ska få...


Strategisk mobilitet

Strategisk mobilitet, 2016 – personrörlighet mellan akademi och näringsliv Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 milj kr för en satsning...


Industridoktorand 2016

För att stödja behovsdriven forskning av högsta klass satsar Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) 30 miljoner kronor på Industridoktorander....


Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

Vetenskapsrådet ger bidrag till klinisk behandlingsforskning. Syftet med bidraget är att ge stöd till större kliniska studier som är motiverade av...


Verifiering av nya energiinnovationer

Energimyndigheten utlyser 20 miljoner kronor för verifiering av nya energiinnovationer. Projektförslag som har potential att bidra till ...


Datadrivna labb

Den här utlysningen har som övergripande syfte att öka kapaciteten i Sverige att återanvända data i innovationer. Vinnova uppmuntrar...


Regionala strukturfondsprogrammet Västsverige

De övergripande målsättningarna för Västsveriges regionala strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning är att: stärka små...


Smarta material för en hållbar utveckling

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra aktörer lämna förslag till ett nytt forskningsprogram om smarta material och hur dessa kan...