Huvudmeny

Utlysningar RSS


JPI MYBL: Åldrande – miljö och digitalisering

Utlysningen ”Åldrande – miljö och digitalisering” är den tredje transnationella utlysningen inom Joint Programming-initiativet More Years,...


Årliga öppna utlysningen 2017 - Formas

I den årliga öppna utlysningen välkomnar Formas ansökningar inom rådets tre ansvarsområden - miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Syftet...


Informationsseminarium - en praktisk guide till Interreg

Gränsöverskridande möjligheter för verksamheter i Västra Götaland - en praktisk guide till Interreg När: onsdag 5 april 2017, kl. 10:00-16:00...


Program för hållbar utveckling 2017-2020

VG2020, strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland, är det gemensamma styrdokumentet och vägvisaren för hela Västra...


Projektbidrag inom konstnärlig forskning

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad...


Projektbidrag för forskning om det civila samhället

Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad...


Hållbara förutsättningar för en cirkulär och biobaserad...

Formas utlyser 55 miljoner kronor under tre år (2017-2019) inom två delutlysningar: Forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på unga forskare...


Forskningsbidrag - Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten bedriver en forskningverksamhet som bland annat ska främja forskningen vid högskolor och universitet inom ämnen som relaterar...


Projektstöd till forskning inom företagsledning och teknisk...

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning utlyser projektstöd Nu är det dags att ansöka om projektstöd till forskning inom...


RJ Sabbatical 2017

Med RJ Sabbatical kan lektorer och professorer få anslag i mellan sex och tolv månader för att avsluta långt kommen forskning och för att skriva...