Huvudmeny

Utlysningar RSS


Strategisk Mobilitet

Strategisk mobilitet, 2017 - Bidrag för personrörlighet mellan akademi ochnäringsliv Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 milj kr för...


Projektstöd - Solstickan

Stiftelsens styrelse fattar beslut om projektbidrag under två tillfällen under året. Projekt som stöds av Stiftelsen bör vara riksomfattande och...


Utlysning av medel för alkoholforskning

Systembolagets Alkoholforskningsråd delar årligen ut anslag till olika forskningsprojekt. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig...


Stipendier för masters-, doktorand- och postdoktorala studier i...

Sverige-Amerika Stiftelsen utlyser stipendier för masters-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada för läsåret 2018/2019. Sista...


Dialogmöte om Formas första utlysning inom Nationella...

Forskningsrådet Formas utlyser 46,5 miljoner kronor under 3 år inom ramen för det nya Nationella forskningsprogrammet om klimat. Välkommen till ett...


Postdoktoralt stöd

MSB utlyser finansiering av postdoktorala tjänster inom området samhällsskydd och beredskap. Sista ansökningsdag är onsdagen den 30 augusti 2017....


New instrument for Nordic University Cooperation: Nordic...

The overall objective of the new funding instrument is to strengthen international competitiveness and facilitate the development of world-leading...


Sök anslag hos Cancerfonden

Anslag från Cancerfonden: Forskningsprojekt - anslaget är avsett för att tillhandahålla medel för driftskostnader, anställande av personal, inköp av...


JPI MYBL: Åldrande – miljö och digitalisering

Utlysningen ”Åldrande – miljö och digitalisering” är den tredje transnationella utlysningen inom Joint Programming-initiativet More Years,...


Årliga öppna utlysningen 2017 - Formas

I den årliga öppna utlysningen välkomnar Formas ansökningar inom rådets tre ansvarsområden - miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Syftet...