Huvudmeny

2015-06-04 Green Innovation Contest

Tävla om gröna innovationer

Green Innovation Contest syftar till att exponera miljöinnovationer och vara en lärande och inspirerande kraft så att innovationerna realiseras till svensk konkurrenskraft.

Har du en miljöinnovation som är redo att utvecklas till en produkt för marknaden? Är den mogen att kommuniceras till samarbetsparter och marknaden, utvecklas i dialog med potentiella kunder eller är det dags för första prototypen? Oavsett om du befinner dig i ett uppstartsföretag, är ett etablerat småföretag, tillhör akademin eller bara är du som person kan du vara med och tävla, så länge innovationen har en miljö- och affärspotential.

Anmälan är öppen till 10 juli 2015

Green Innovation Contest finansieras av Energimyndigheten, TillväxtverketVästra Götalandsregionen och Almi Företagspartner och projektleds av Innovatum i Trollhättan. Tävlingen genomförs i samspel med nationella eller regionala innovations- och företagsstödsorgansationer.

Läs mer om tävlingen