Huvudmeny

2015-07-02 Anslag inom Miljö och entreprenörskap

Familjen Kamprads stiftelse utlyser till hösten anslag inom miljö - hållbara produktkedjor och entreprenörskap - utveckling av en levande landsbygd.

Utlysningarna öppnar i mitten av september och stänger i mitten av november.

Miljö - hållbara produktkedjor

Kunskapsuppbyggnad inom miljöområdet för ökad hållbarhet skall bidra till en förståelse för, eller direkt förbättring av, hur olika aktörer, tekniska lösningar och informationsflöden kan samverka i en eller flera produktkedjor/verksamheter med syfte att bibehålla eller öka kundnyttan och samtidigt minska naturresurs-, material- och energianvändningen.

Entreprenörskap - utveckling av en levande landsbygd

Kunskapsuppbyggnad inom entreprenörskap skall bidra till utveckling av en levande landsbygd. Projekten kan inbegripa ett brett spektra av discipliner. Projekt som tydligt visar hur resultaten kan genomföras i praktiken kommer att prioriteras.