Huvudmeny

2015-06-12 Attraktiva svenska besöksanledningar

Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF)

BFUF söker intressanta forskningsprojekt som kan stärka kunskapen om hur svenska destinationer, evenemang, företag och anställda kan stå sig i en global konkurrens om det nationella och internationella resandet.

Om utlysningen

Tema: Attraktiva svenska besöksanledningar.

  • Forskningen ska vara till nytta för besöksnäringens företag och anställda.
  • Projektbidraget uppgår till högst 1 000 000 kronor per år och ges för maximalt två år.
  • Sökande ska ha svensk eller utländsk doktorsexamen och vara knuten till ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitution.

Deadline: 17 september 2015.