Huvudmeny

2015-12-16 Beteendevetenskaplig och Social forskning

Stiftelsen Clas Groschinskys minnesfond ger stöd åt projekt av både teoretisk och tillämpad karaktär, inom fältet rörande barns välbefinnande och psykiska hälsa i relation till hemmiljö och pedagogisk verksamhet i (för)skola.

Inom dessa områden prioriteras både doktorander och disputerade forskare.

Forskningsanslagen uppgår till högst 200.000 kr per anslag.

Deadline: 1/2-16

Här kan du läsa mer om utlysningen (extern länk).