Huvudmeny

2015-09-15 Bidrag för samarbete med forskare i Indien

Tillsammans med Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology i Indien utlyser Vetenskapsrådet, Formas och Vinnova ett bidrag för forskning om e-vetenskap inom life-science och om antibiotikaresistens.

Ansökan ska göras gemensamt av forskare som är verksamma i Sverige och forskare som är verksamma i Indien. Bidragen är tvååriga och omfattar ca 250 000–350 000 kr per år till den svenska parten och ca 1,75 million INR/år till den indiska parten.

Forskning inom följande två områden kommer att beviljas stöd inom utlysningen:

  • e-vetenskap inom life-science, det vill säga forskning som angriper problem av sådan omfattning och komplexitet inom life-science att modern informationsteknik krävs.
  • Antibiotikaresistens i ”one health”-perspektivet, det vill säga forskning om antibiotikaresistens ur alla synvinklar som berör miljö, djurhållning, veterinärmedicin, livsmedel, hälso- och sjukvård och folkhälsa.

Deadline: 3/11 i Sverige, 10/11 i Indien.

Läs mer om utlysningen här (extern länk).