Huvudmeny

2015-05-05 Forskar du inom HUM/SAM?

Riksbankens Jubileumsfond

Med Riksbankens Jubileumsfond kan du söka medel till nya nätverk. Du kan söka pengar för flexibla samarbeten inom teknik, institution och förändring.

Genom nätverksbidragen önskar RJ öka forskarnas möjlighet till nya, flexibla forskningssamarbeten, främja etablerandet av nya ämnesöverskridande forskningsmiljöer och öka mobiliteten. Nätverken ska alltid omfatta forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, men kan även omfatta andra ämnen. De bör inkludera såväl juniora som seniora forskare och ska omfatta deltagare från flera lärosäten. Den som söker anslag ska ha doktorsexamen. Anslaget är högst 150 000 kr per år i maximalt tre år. - See more at: http://www.rj.se/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/Utlysning-i-anslutning-till-Omradesgruppen-for-teknik-institution-forandring/#sthash.7cS7vqMU.dpuf

Genom nätverksbidragen önskar RJ öka forskarnas möjlighet till nya, flexibla forskningssamarbeten, främja etablerandet av nya ämnesöverskridande forskningsmiljöer och öka mobiliteten. Nätverken ska alltid omfatta forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, men kan även omfatta andra ämnen. De bör inkludera såväl juniora som seniora forskare och ska omfatta deltagare från flera lärosäten. Den som söker anslag ska ha doktorsexamen. Anslaget är högst 150 000 kr per år i maximalt tre år.

Nätverksbidrag ges även inom Nätverksstöd: Vardagslivets och kulturens medialisering.

Till utlysning (extern länk)