Huvudmeny

2015-04-27 Forskningsmedel inom Vindval

Energimyndigheten och Naturvårdsverket genomför tillsammans kunskapsprogrammet Vindval som tar fram och förmedlar fakta om vindkraftens effekter på människa, natur och miljö. Totalt omfattar utlysningen cirka 9,5 miljoner kronor.

Vem kan söka?

Du som är disputerad och bedriver forskning vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter som bedriver forskning som en del av sitt uppdrag, är behörig att söka.

Deadline: 29 maj 2015