Huvudmeny

2015-06-03 Forskningsstipendium inom företagsutveckling

Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse

Stiftelsen har två typer av stipendium, Entreprenörsstipendium för företagare och Forskningsstipendium för forskare inom företagsutveckling. Stipendiernas storlek varierar mellan 50 000-500 000 kronor.

Stiftelsen har som ändamål att stödja forskning och utbildning inom nyföretagande och företagsutveckling, med särskild inriktning mot företagets tillväxt, logistik, innovation, kvalitet och internationalisering, samt ergonomi och design.

En del av stiftelsens ändamål, är att varje eller vartannat år utse en eller flera personer, som erhåller ”Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium” för viljan att bryta ny mark. Stipendium delas ut till så väl företagare som forskare.

Deadline: 30 juni.

Läs mer

Läs mer om stiftelsen.