Huvudmeny

2015-05-28 Forskningssynteser om hållbarhetsaspekter

Skogsråvara och biomassa

Forskningssynteser om hållbarhetsaspekter inom olika system för produktion och användning av skogsråvara och biomassa.

Tredje utlysningen inom programmet Skogsråvaror och biomassa. Formas utlyser 5 miljoner kronor till forskningssynteser om hållbarhetsaspekter inom olika system för primärproduktion och efterföljande industriproduktion och förädling av skogsråvara och biomassa (från skogs-, jord- och vattenbruk). Det utlysta beloppet fördelas på ca fem projekt, om vardera ca en miljon kr inkl. OH, som förväntas genomföras under 2016.

Deadline: 25 augusti 2015

Till utlysningen (extern länk).