Huvudmeny

2015-09-15 Framtidens forskningsledare

Programmet Framtidens forskningsledare - FFL syftar till att identifiera och stödja yngre, lovande forskare med ledarskapspotential och ger dem finansiering till att bygga upp egna forskargrupper med internationell slagkraft.

Bidragen ger framgångsrika, unga forskare goda förutsättningar att bygga upp en självständig forskarverksamhet vid ett svenskt lärosäte. Forskaren ska utöver att vara excellent inom sitt område ha goda ledaregenskaper och bedömas ha goda förutsättningar att på sikt leda en större forskargrupp. 

Bidraget höjs från 10 till 12 miljoner kronor per bidrag, som betalas ut under en femårsperiod.

Deadline: 17/11-15.