Huvudmeny

2015-06-25 Industridoktorand

Industridoktorand är ett årligt återkommande SSF-program för samverkan mellan akademi och näringsliv/klinik. Bidraget löper under fyra till fem år och ska resultera i en doktorsgrad.

Stiftelsen för strategisk forskning (SFF) avsätter 30 miljoner kronor och räknar med att kunna bevilja 12 projekt. Bidragsnivån är 2,5 miljoner kronor och ska medfinansieras av företag med verksamhet i Sverige.

För vem?

Personer som ännu inte är antagna till doktorandutbildning. Doktoranden ska under hela bidragsperioden vara till minst 80 procent anställd vid företaget.

Deadline: 2/9.