Huvudmeny

2015-08-31 Internetfonden

Hos Internetfonden kan du ansöka om finansiering för fristående projekt som främjar internetutvecklingen i Sverige. Har du en bra idé? Kul, välkommen med en ansökan under någon av våra ansökningsomgångar!

Internetfonden har två allmänna ansökningsomgångar per år där alla är välkomna att söka pengar. Vi har också pengar öronmärkta för satsningar inom vissa utpekade fokusområden.

Vem kan söka finansiering?

Det är öppet för alla att söka finansiering av IIS Internetfond. Både privatpersoner och organisationer, till exempel föreningar, företag och universitets- eller högskoleinstitutioner, är välkomna att söka, med undantag för dem som har en nära koppling till IIS. Vi kräver att sökande har svenskt organisationsnummer eller personnummer.

Vilka typer av projekt finansieras?

Vi vill gärna se ansökningar om projekt som har inriktning på:

  • teknisk utveckling,
  • tillämpad forskning,
  • kunskapsspridning om internet och dess användning,
  • eller som på annat sätt utvecklar eller använder internet på ett innovativt sätt.

Internetfonden stödjer inte projekt som syftar till att enbart resultera i vinstdrivande affärsverksamhet. Generella driftsstöd för verksamheter godkänns inte. Vi stödjer inte arrangerande av evenemang om det inte är en del av ett större projekt. Rena resebidrag ges inte.

Deadline: 10/9-15.

Läs mer om internetfonden här (extern länk).