Huvudmeny

2015-04-27 KK-stiftelsens vårlansering

KK-stiftelsens utlyser sex olika utlysningar för nya universitet och högskolor

Avans 15 - deadline: 17 september

Företagsforskarskolor 15 - deadline: 5 maj

Professionell licentiat 15 - deadline: Intresseanmälan 21 maj

Strategisk kunskapsförstärkning 15 - deadline: 17 september

Strategisk rekrytering 15 - deadline: 17 september

HÖG 15 - deadline: 15 juni