Huvudmeny

2015-07-02 Kommunikationsprojekt

Formas utlyser finansiering av kommunikationsprojekt

Kommunikationsprojekt kan handla om utveckling av populärvetenskapliga publikationer, utställningar, konferenser, seminarier, film- och videoproduktioner, digitala produktioner eller för andra populärvetenskapliga aktiviteter.

Formas välkomnar såväl små projekt, från ca 25.000 kr, till mellanstora projekt kring 80.000 kr som till större kommunikationsprojekt. Den maximala budgeten som kan sökas för ett kommunikationsprojekt är 500.000 kr. Maximal projekttid är ett år.

Sökande

Projektledaren måste inte ha avlagt doktorsexamen. Projektet kan genomföras av de personer medelsförvaltaren väljer att knyta till projektet, inom eller utanför medelsförvaltaren. Ansökan till kommunikationsprojekt fordrar medverkan av forskare eller ett vetenskapligt råd.

Deadline: 9/9.

Läs mer

Till utlysningen (extern länk).