Huvudmeny

2015-09-24 Kompetenscentrum

VINNOVA startar under hösten det nya programmet Kompetenscentrum med syfte att skapa nya internationellt konkurrenskraftiga centrum för behovsmotiverad excellent forskning.

Programmet ska leda till aktiv samverkan mellan universitet, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer som arbetar inom områden som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Denna samverkan ska leda till att nya nätverk skapas och att företag får tillgång till kompetenser som svarar mot deras behov.  

De kompetenscentrum som beviljas inom programmet ska ha potential att skapa varaktiga strukturer och nätverk som attraherar fortsatt intresse, både nationellt och internationellt.

Programmet är en vidareutveckling av liknande satsningar på VINNOVA som Kompetenscentrumprogrammet (1995-2007), VINN Excellence Center-programmet (startades 2004).

Första utlysningen inom VINNOVAs kompetenscentrumprogram kommer att bestå av två erbjudande, där ett är en riktad utlysning till redan VINNOVA-finansierade centrum.​ Sista ansökningsdag är i slutet av januari 2016. Mer information finner du här (extern länk).

I tillägg till den samling som hålls i Stockholm 9 okt kl 10-12, har Västra Götalandsregionen bett VINNOVA komma till Göteborg för ett extra informationsmöte som är öppet för alla aktörer.

Tid: 13 oktober, kl. 13.00-15.00
Plats:
Innovationskontoret Chalmers, Vera Sandbergs allé 5a, högst upp, ta trapporna

Anmälan: till lena.m.holmberg@vgregion.se senast 1 oktober