Huvudmeny

2015-06-23 Materialvetenskap

Materialvetenskap - nya metoder för syntes och process

SSF utlyser 300 miljoner i rambidrag inom programmet Materialvetenskap - nya metoder för syntes och process. Nya material har ett brett användningsområde, från smartphones till energieffektiva byggnader. Området kännetecknas av tekniksprång och är också viktigt för andra vetenskapliga fält och industriella tillämpningar.

Tidigaste projektstart kan beräknas till våren 2016.
Deadline:
24/9.

Läs hela utlysningstexten (pdf).