Huvudmeny

2015-12-07 Planeringsbidrag för ansökningar inom Horisont 2020

Ska du skriva en ansökan till Horisont 2020?

Svenska myndigheter ska främja deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Som stöd till svenska deltagares arbete med att förbereda och skriva en ansökan till Horisont 2020 erbjuds möjlighet att söka planeringsbidrag. Max 150 000 kronor per ansökan. Endast ett planeringsbidrag per Horisont 2020-ansökan är tillåten, oavsett bidragsgivare.

Energimyndigheten

Område: Energi
Deadline: 6 veckor före deadline för EU-utlysning
Läs mer om planeringsbidrag och Energimyndigheten här (extern länk).

Forte

Område: Hälsa, arbetsliv och välfärd
Deadline: 2 månader före deadline för EU-utlysning
Läs mer om planeringsbidrag och Forte här. (extern länk)

Rymdstyrelsen

Område: Rymdforskning, teknikutveckling och jordobservation
Deadline: 6 veckor före deadline för EU-utlysning
Läs mer om planeringsbidrag och Rymdstyrelsen här (extern länk).

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)

Område: Skydd av civila, säkerhet, krishantering och civilförsvar
Läs mer om planeringsbidrag och MSB här (extern länk).

Västra Götalandsregionen

Målgrupp: Små och medelstora företag. Icke vinstdrivande organisationer och forskningsorganisationer såsom till exempel lärosäten, forskningsinstitut, näringslivets branschorganisationer, kommuner.
Löpande ansökningar.
Läs mer om planeringsbidrag och VGR här (extern länk).