Huvudmeny

2015-06-16 Plast i ett hållbart samhälle

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra partners lämna förslag till ett nytt forskningsprogram om plast i ett hållbart samhälle. Syftet med detta initiativ är att titta på den roll och betydelse plast har idag och hur ett framtida samhälle kommer att klara av detta materialbehov på ett mer hållbart sätt.

Inriktning

Mistras forskningsprogram sträcker sig vanligen över många år och syftar till att åstadkomma förändring på sikt. Ett Mistra program om Plast i ett hållbart samhälle förväntas bidra med teoretisk och praktisk kunskap sam kan underlätta en övergång till användningen av förnyelsebara resurser. Vidare förväntas programmet bidra med kunskap om konsumtion, återanvändning och återvinning av plast

Programmet skall vara inriktad mot lösningen av miljöproblem varför effektstudier av plast i ekosystem utgår.

Ansökan skickas som en sammanhållen PDF-fil till mail@mistra.org.
Deadline: 15 september.