Huvudmeny

2015-10-20 Stipendier till forskningsprojekt/resor till doktorander

Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen utlyser stipendier till forskningsprojekt/resor på upp till 1.2 MKr.

Doktorander vid Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst kan nu söka medel för forskningsprojekt/resor på upp till 1.2 Mkr. Kravet är att man ska ha slutbetyg från gymnasium i f .d Göteborgs och Bohus län. Alla ämnesområden välkomnas att söka medel.

Deadline: 31/12-15

Mer om stipendiet (pdf).