Huvudmeny

2015-11-10 Riktad satsning inom programmet Hållbart samhällsbyggande

Forskningsrådet Formas utlyser 211 miljoner kronor under fem år (2016-2020) för forskning inom hållbart samhällsbyggande, inriktat mot forskning om planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön och innefattande samtliga skalnivåer: regioner, städer, stadsdelar, kvarter, infrastruktur, byggnader och anläggningar. Satsningen syftar till att stärka svensk forskning, öka samarbetet mellan olika aktörer i samhället, såsom akademi, näringsliv, offentlig sektor, branschföreningar och liknande samt stärka den internationella samverkan inom området.

Utlysningen består av fem delutlysningar för olika typer av projekt.

Målgrupp: Stöd kan ges till forskare vid svenska universitet, högskolor eller forskningsinstitut. Huvudsökande och medsökande ska ha avlagt doktorsexamen (undantag kan göras för medsökande från samfinansieringspartner).

Deadline: 18 februari 2016

Mer om utlysningen (extern sida).