Huvudmeny

2015-06-25 Samverkans- och utvecklingsprojekt

Boråsregionen utlyser tillväxtmedel för samverkansprojekt som bidrar till utveckling och tillväxt i Sjuhärad. Medel kan sökas för projekt inom områdena tillväxt, miljö och kultur.

Nu finns möjlighet att söka tillväxtmedel från Boråsregionen för genomförandet av samverkansprojekt som bidrar till utveckling och tillväxt i Sjuhärad och som ligger i linje med Boråsregionens genomförandeplan 2014-2020.

Krav ställs även på ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, samverkan med minst två kommuner och/eller kommunala bolag samt att projektet redan från ansökan ska ha en tydlig långsiktig plan för hur det ska bedrivas efter projektperioden.

Vem kan söka?

Aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv, akademi och/eller förening. Medel kan inte användas internt för utveckling av ett företag eller organisation.

Deadline: 7/9.

Läs mer

Till utlysningen (extern länk).