Huvudmeny

2015-10-01 Skogsråvara och biomassa

Utlysningen om skogsråvara och biomassa från jord-, skogs- och vattenbruk

Formas kommer inom kort att utlysa medel för en ny riktad satsning om skogsråvara och biomassa från jord-, skogs- och vattenbruk. Satsningen innehåller fyra delutlysningar: forskningsprojekt, forskningsprojekt för unga forskare, gästforskare/postdok och forskarskolor för doktorander. Det övergripande målet med utlysningen är att ta fram kunskap som ska bidra till en övergång till en biobaserad samhällsekonomi. Satsningen syftar också till att stärka svensk forskning och öka samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle. Utlysningen omfattar totalt 230 miljoner kronor under en femårsperiod.

Utlysningen öppnar i september/oktober 2015 och stänga i februari 2016.