Huvudmeny

2015-11-10 Sommarskola för unga forskare (IIASA)

Sommarskola för unga forskare vid International Institute for Applied System Analysis (IIASA) IIASA:s årliga sommarskola (YSSP) i Österrike erbjuder för 2016 plats till ca 50 doktorander med intressen inom något av IIASA:s forskningsområden som bl.a. innefattar klimatförändringar, energi, livsmedel & vatten, nationalekonomi och fattigdomsbekämpning.

Sommarskolan spänner över både samhälls- och naturvetenskaperna och belyser ofta problemställningar utifrån perspektivet för politiskt beslutsfattande.

Ansökningar för YSSP 2016 görs i IIASA:s ansökningssystem och tas emot från och med 6 okt fram till och med den 11 januari 2016. Beslut om beviljade ansökningar förmedlas av IIASA 11 mars 2016.

Läs mer om sommarskolan här.