Huvudmeny

2015-06-26 Strategisk mobilitet

Strategisk mobilitet 2015 - för ökad rörlighet mellan akademi och näringsliv/klinik

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) har avsatt 15 miljoner för en satsning på strategisk mobilitet. Ungefär 15 bidrag kommer att delas ut. Satsningen gäller personer som har en ambition att inhämta och bidra med tillämpbar kunskap i annan sektor för att sedan återvända till den sektor de är anställda inom. Både högskoleforskare som genomför en gästforskarvistelse inom näringslivet och näringslivsforskare (eller motsvarande) som genomför en gästforskarvistelse inom högskolan är aktuella för detta slag av utbytestjänstgöring (det vill säga ej till eller från forskningsinstitut).

Gästforskaren skall under vistelsen bedriva forskning, forskningsbaserad verksamhet eller teknisk utveckling inom något av Stiftelsens ansvarsområden;
naturvetenskap, teknik eller medicin.

Deadline: 10/9.