Huvudmeny

2015-05-27 Styrmedel och konsumtion

Utmaning i miljöarbetet

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten utlyser forskningsmedel till forskning som ökar kunskapen om styrmedel och åtgärder för att minska den svenska konsumtionens negativa påverkan på hälsa och miljö, i Sverige och i andra länder.

Forskare välkomnas att göra ansökningar för forskningsprojekt på totalt 2-6 miljoner kronor fördelat på 2-3 år (2016-2018). Flera projekt beviljas inom området, som sammantaget kan få en budget på 25 miljoner kronor.

Deadline 15 september.