Huvudmeny

2015-10-20 Swedish Institute Summer Acadamy

Svenska institutet (SI) inbjuder svenska aktörer att delta i 2016 års genomförande av programmet Swedish Institute Summer Academy for Young Professionals (SAYP).

SAYP är SI:s program för kompetensutveckling och nätverksbyggande för förändringsbenägna medarbetare under 36 år, verksamma i eller gentemot offentlig förvaltning. Syftet är att skapa nya nätverk samt utbyta och bygga kunskaper kring transparens, effektivitet och hållbarhet inom offentlig förvaltning i Östersjöregionen och länderna inom EU:s östliga partnerskap. Programmet fokuserar på att stärka den nya generationens tjänstemän inom offentlig förvaltning och förbättra deras förmåga att kunna möta de krav som ställs på en modern, långsiktigt hållbar statsförvaltning.

Vem kan söka?

Svenska aktörer, primärt universitet och högskolor, har nu möjlighet att söka stöd från SI för att arrangera en tematisk modul inom SAYP 2016. Ansökan kan ske enskilt eller i samverkan med andra aktörer i Sverige och/eller annat land i Östersjöregionen. En aktör kan dock inte förekomma som sökande i fler än en ansökan.

Deadline: 15 november 2015.

Läs mer om Swedish Institute Summer Academy for Young Professionals (extern länk).