Huvudmeny

2015-06-23 Testbäddar

Testbäddar inom miljöteknikområdet

VINNOVA inbjuder företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut, offentliga organisationer, ekonomiska föreningar och stiftelser att skicka in ansökan inom utlysningen Testbäddar inom miljöteknikområdet 2015.

Syftet med utlysningen är att skapa fler öppna och effektiva testbäddar inom miljöteknikområdet. Med dessa som plattform förväntas nya konkurrenskraftiga miljötekniska produkter, tjänster och processer utvecklas som i sin tur bidrar till hållbar tillväxt och ökad export med bas i svensk miljöteknik. VINNOVAs stöd avser att täcka kostnader för projektering och/eller realisering.

Budget

För utlysningen finns avsatt en budget på 30 miljoner kronor. För varje projekt beviljas maximalt 5 miljoner kronor, för som längst 4 år. VINNOVA ser positivt på ansökningar avseende både mindre och större projekt.

Deadline: 22/9.