Huvudmeny

2015-04-13 Energieffektiva lösningar

Energimyndigheten

Utlysning: Stöd till nya lösningar, tekniker och koncept för lågenergibyggande. Företag, organisationer och offentliga verksamheter kan nu söka stöd för förstudier eller utvecklings- och demonstrationsprojekt av energieffektiva lösningar inom byggande och renovering.

Vem kan söka stödet?

Stödet riktar sig till både stora och små företag, offentlig verksamhet och organisationer som har idéer och uppslag till nya lösningar, tekniker och koncept för lågenergibyggande och renovering i syfte att kraftigt reducera energianvändningen.

3 miljoner kronor finns avsatta för utlysningen.

Deadline: 31 maj 2015