Huvudmeny

2015-04-27 Utlysningar inom Horisont 2020 - Forte

Horisont 2020

Forte har listat alla aktuella utlysningar inom EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020 utmaning 6.

Utlysningarna ligger inom och utom Fortes ansvarsområden och inkluderar, innovativa och reflekterande samhällen.