Huvudmeny

2015-12-21 Utmaningsdriven innovation

Vinnova vill stödja konstellationer som har stor potential och förmåga att ta fram lösningar på fyra identifierade samhällsutmaningar.

Dessa fyra utmaningar är:

  • Framtidens hälsa och sjukvård
  • Hållbara attraktiva städer
  • Hållbar industriell utveckling
  • Informationssamhället

Vem kan söka?

Konstellationer bestående av minst tre projektparter. Projektparterna ska vara juridiska
personer. VINNOVA välkomnar särskilt sektors- och ämnesövergripande konstellationer då utmaningsdrivna frågeställningar i sin karaktär tenderar att spänna över traditionella gränser (t.ex. organisatoriska).

Deadline: 28/1-16