Huvudmeny

2016-02-17 Barndiabetesfonden

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris till yngre barndiabetesforskare i Sverige

Pristagaren ska vara svensk medborgare och ska ha bedrivit diabetesforskning
- kliniskt på barn och ungdomar eller/och - epidemiologiskt om diabetes hos barn och ungdomar eller/och - experimentellt rörande typ 1 diabetes.

Användning av biologiskt material från barn och ungdomar,och klinisk koppling till barn- och ungdomsdiabetes ska väga tungt i bedömningen. Pristagaren, som inte får ha fyllt 45 år den 16 oktober det aktuella året, får nomineras av annan diabetesforskare eller så får diabetesforskaren själv skicka in egen nominering, som skall motiveras genom att på engelska beskriva vetenskaplig insats (max 1000 ord) och bifoga de viktigaste (max 10)
vetenskapliga publikationerna.

Deadline: 15 maj

Priset består av en penningsumma på 50.000 svenska kronor samt ett diplom.

För mer information, kontakta kansli@barndiabetesfonden.se