Huvudmeny

2016-05-31 Capios Forskningsstiftelse

Capios Forskningsstiftelse har till syfte att stödja och främja patientnära forskning samt forskning som har relevans för stora patientgrupper. Tvärprofessionell forskning med tydlig patientnytta gynnas i bedömningarna av ansökningar.

Behöriga att söka anslag är personer som arbetar inom hälso- och sjukvårdssektorn. Forskningsanslag kan sökas för A: Vetenskapliga projekt, B: Start- och planering av vetenskapliga projekt, C: Resor som sker 2017 för forsknings- och utbildningsändamål med eget aktivt deltagande såsom abstracts, post doc. Ansökan får endast avse medel för maximalt ett år, därefter fordras ny ansökan. Ett projekt kan få anslag i max 3 år.

Deadline: 5/9-16.

Mer om utlysningen (pdf)