Huvudmeny

2016-03-14 Digitalisering och visualisering av svensk besöksnäring

Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond - BFUF utlyser forskningsmedel

BFUF söker intressanta digitaliseringsprojekt med direkt tillämpning för besöksnäringen och som tar hänsyn till it-användarens perspektiv. BFUF efterfrågar förslag på demonstratorprojekt, det vill säga projekt som inte enbart producerar vetenskapliga artiklar utan också någon form av dummy, applikation eller annan konkret funktion som kan demonstrera en digitaliserings- eller visualiseringslösning för besöksnäringen som utvecklas inom projektet.

Projekt som till exempel:

  • effektiviserar verksamhetsplanering och -processer
  • utvecklar arbetets innehåll, organisation och arbetsmiljö
  • främjar kompetens, rekrytering och besöksnäringens attraktionskraft som arbetsmarknad
  • utvecklar företagens möjligheter till kommunikation och marknadsföring
  • främjar förståelsen av svensk besöksnärings roll i samhället

Projektbidraget uppgår till högst 1 000 000 kronor per år och ges för maximalt två år.

Deadline: 13 juni

Läs mer om utlysningen (extern länk).