Huvudmeny

2016-04-12 EU:s FoI-program

EU-kommissionen har lanserat flera öppna samråd för program inom Horisont 2020 och andra initiativ som berör EU:s forsknings- och innovationspolitik. Via dessa samråd vill EU-kommissionen ha dina synpunkter för att ta fram nya arbetsprogram och policies.

Samråden och undersökningarna som publiceras är öppet för alla som vill ge sina synpunkter oavsett vilken organisation du tillhör.

Mer information om innehållet för varje samråd.