Huvudmeny

2016-06-09 Ett arbetsliv utan hjärt- och kärlsjukdom

FoU-programmet syftar till att få till stånd ett fåtal större projekt som klarlägger bakomliggande orsaker till och riskfaktorer för HKS. Projekten ska fokusera på förebyggande åtgärder och behandlingar som kan leda till en minskning av dödligheten i HKS hos den arbetsföra delen av befolkningen. Genusperspektivet ska beaktas. Fokus för programmet ska vara sjuk- domsförebyggande insatser och direkt patientnytta. Resultaten från projekten ska spridas till arbets­livet, hälso- och sjukvården, inklusive företagshälso- vården och liknande aktörer.

AFA Försäkring ser gärna projekt som till exempel: 

  • studerar arbetsmiljöns betydelse för HKS, särskilt avseende arbetare i privat sektor
  • studerar hur stress och olika livsstilsfaktorer påverkar risken att drabbas av HKS
  • utvecklar och utvärderar metoder för att identifiera riskgrupper för HKS
  • studerar orsakerna till HKS och vad dessa bör föranleda när det gäller förebyggande insatser och behandling.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till väl etablerade forskargrupper verksamma vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och  universitetssjukhus.

Deadline: Sista dag för att komma in med skiss 31/8. Fullständig ansökan lämas in senast 21/2-16.

Läs mer om utlysningen (extern sida).