Huvudmeny

2016-04-19 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

Utlysningen riktar sig till utförare av offentligt finansierade tjänster som äger ett förändringsbehov. Ni ska vilja utveckla ert utbud av samhällsservice och förbättra er långsiktiga effektivitet med hjälp av innovation.

Exempel på sådana utförare är kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter, kommunala och statliga bolag, kommunalförbund, regionförbund, privata organisationer som utför offentligt finansierade tjänster samt intresse- och branschorganisationer för offentligt finansierad verksamhet.

Utlysningen är indelad i tre faser och man kan söka den fas som passar en själv bäst:

Fas 1: Planering
En tidigare oprövad idé om en bärkraftig och nyskapande lösning för er verksamhet. Ni vill planera hur idén kan utvecklas vidare.

Fas 2: Utveckling
Behovet av en bärkraftig och nyskapande lösning för er verksamhet. Ni vill utveckla en lösning eller bidra till att lösningar utvecklas.

Fas 3: Införande
En färdigutvecklad bärkraftig och nyskapande lösning som ännu inte har använts. Ni vill införa lösningen i er verksamhet.

Deadline: 1 juni

Läs mer om utlysningen (extern länk).