Huvudmeny

2016-02-12 FoU-anslag från Richertska stiftelsen

Stipendier från J. Gust. Richert stiftelse delas årligen ut för att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik.

Vem kan söka?

Ansökan står öppen för forskare vid landets högskolor och universitet. Tvärsektoriella projekt med hög industriell samhällsrelevans uppmuntras, där en samverkan företrädesvis sker med näringsliv, institut eller andra organisationer.

Den årliga avkastningen av Stiftelsens aktieinnehav i SWECO AB (publ) och av övrigt kapital utdelas i form av anslag och stipendier. Under 2015 delades 6,1 miljoner ut till 29 sökanden.

Deadline: 31/3-16.