Huvudmeny

2016-05-20 Forsknings- och utvecklingsprogram

Forsknings- och utvecklingsprogrammet är gemensamt för stiftelsens fyra fokusområden

I programmet framgår bland annat de krav som ställs på samtliga ansökningar. Stiftelsen har, tillsammans med näring och akademi, identifierat ett antal utmaningar - kopplade till fokusområdena - som lantbruket och trädgårdsnäringen står inför och där forskningen kan bidra med ny kunskap.

Utlysning i två steg - Betoning på relevans och nytta i steg 1. Relevans och vetenskaplig kvalitet i steg 2.

Läs mer om utlysningen (extern länk).